Traductor

diumenge, 24 de maig del 2020

Preinscripció curs 2020/21

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020/21

Si no es produeix cap novetat en l'evolució de la pandèmia, està previst obrir un període d'inscripció als centres d'adults del 15 al 29 de juny.

Aquest període de preinscripció és per a la incorporació de nous alumnes, per tant està adreçat a persones que durant el curs 2019/20 no hagin realitzat cap curs al CFA Fondo.

No hi ha places disponibles per als estudis de Llengua Catalana i Llengua Castellana. En el cas que es produeixin vacants després de la matriculació, s'establirà un nou període d'inscripció al setembre.

Per a la resta d'estudis es recomana inscripció telemàtica o demanar cita prèvia.

LLENGUA CATALANA 
 No hi ha places disponibles (informació a partir de setembre)
LLENGUA CASTELLANA
 No hi ha places disponibles (informació a partir de setembre)
GRADUAT SECUNDÀRIA (matí i vespre)
 Sol·licitar cita prèvia del 15 al 29 de juny
FORMACIÓ INSTRUMENTAL (matí, tarda i/o vespre segons nivell)
 Sol·licitar cita prèvia del 15 al 29 de juny
PREPARACIÓ ACCÉS GRAU MITJÀ (matí)
 Inscripció telemàtica del 15 al 29 de juny
PREPARACIÓ ACCÉS GRAU SUPERIOR  (tarda -vespre)
 Inscripció telemàtica del 15 al 29 de juny
ANGLÈS (matí i tarda)
 Inscripció telemàtica del 15 al 29 de juny
INFORMÀTICA (matí i/o tarda segons nivell)
 Inscripció telemàtica del 15 al 29 de juny

Inscripció telemàtica (del 15 al 29 de juny): Cal enviar per correu electrònic la sol·licitud de preinscripció correctament emplenada i una imatge escanejada o fotografiada del document d'identitat (per les dues cares i amb les dades clarament visibles).

Cita prèvia: Cal accedir a l'aplicatiu de sol·licitud cita prèvia. El dia de la cita caldrà portar la sol·licitud de preinscripció correctament emplenada i una fotocòpia del document d'identitat per les dues cares; a més, si s'escau, original i fotocòpia de l'expedient acadèmic de 3r i 4t de la ESO (és obligatori l'ús de mascareta i portar un bolígraf propi).